Pravidla –

PRAVIDLA 200 HARD

Termín závodu: 18. – 19. květen 2024

Kategorie

– Muži
– Ženy

Časový limit závodu: 30 hodin

1) Pravidla 200 hard

– Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí a při prezentaci musí podepsat reverz.
– Pokud je startující neplnoletý, musí při prezentaci jeho rodič nebo zákonný zástupce podepsat reverz.
– Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky
opilosti či užití omamných látek.
– Každý startující si zvolí svou kategorii.
– Závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20 min. před startem závodu.
– Závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích a po dojetí poskytnout pořadateli záznam z GPS zařízení pro následnou kontrolu.
– Závodník musí absolvovat celou trasu, jež je závazná. Pokud trasu na některém místě opustí, musí se na ni navrátit ve stejném místě a pokračovat dál v závodu.
– Zaplacené startovné není možné převést na jinou osobu.
– Zaplacené startovné, ponížené o storno poplatek lze vrátit.

Storno poplatek:

do 28. 2. – 30% z celkového startovného
do 31. 3. – 50% z celkového startovného
do 30. 4. – 70% z celkového startovného
po 1. 5. – startovné se nevrací

– Pokud by závod nebyl možný uskutečnit v plánovaném termínu, startovné bude možno převést na náhradní termín, či další ročník. V případně nevyužití obou nabízených možností, bude účastníkovi vráceno 50% z celkového startovného.
– Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
– Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky
vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu či omamných látek.
– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být
ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.

2) Práva účastníků závodu

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:
– Parkování v dosahu startu a cíle zdarma.
– Využití sociálních služeb v areálu cíle označených pro účely závodu.
– Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu
závodu, který absolvuje.
– Měření svého času formou čipů či časomíry. Výsledky závodu budou zveřejněny do druhého dne na
webu závodu www.400ultra.cz.
– Využití jídla a pití v cíli závodu.
– V případě umístění na oceněných příčkách – převzetí věcných cen.

Podání protestu:
– Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podáno vždy pouze do oficiálního ukončení závodu (na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
– Poplatek za podání protestu činí 1000,- Kč a je nevratný (poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu ihned po předání protestu).

3) Povinná výbava

  • Cyklistická přilba
  • Výkonné světlo nebo čelovka
  • GPS zařízení
  • Mobilní telefon

4) Doporučená výbava

  • Drobné nářadí na opravu (cyklonářadí)
  • Věci potřebné na přežití v přírodě (nůž, zápalky, izotermická fólie, pepřák)
  • Náhradní oblečení, pláštěnka a náhradní baterie
  • Peníze
  • Základní lékárnička
  • Spacák
  • Karimatka

5) Registrace

Možnosti registrace:
– Přes formulář do data uvedeného v propozicích. Registrace bude spuštěna od 1. listopadu 20:00 do 14. května 20:00.
– V kanceláři závodu v den závodu za zvýšenou cenu (viz konkrétní propozice).
– Závodník, který je registrován na webu závodu www.400ultra.cz, musí uhradit startovné do tří pracovních dnů od data registrace a ve finanční výši, která připadá na den platby, nejpozději však do data uvedeného v propozicích ke konkrétnímu závodu.
– Při neprovedení převodu do stanoveného termínu závodníci budou vyřazení ze soupisky.
– Číslo účtu: viz propozice závodu.

6) Výherní ceny

– Vyhlašovány budou vždy první 3 závodníci v každé kategorii.

7) Pravomoc pořadatele

– Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, poškozující přírodu či areál závodu.
– Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, kteří neprošli trasu tak, jak je uvedeno v mapě a propozicích.
– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.
– Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, pandemie a jiné události, které pořadatel nemůže ovlivnit), startovné se nevrací.
– Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků i fotografie pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům.