Potvrzení

Děkujeme, Vaše registrace proběhla úspěšně.

Platbu ve výši 750,- Kč proveďte na vrub účtu 2111057391/2700.

Do pole variabilní symbol uveďte ročník narození a do popisu pro příjemce příjmení závodníka.

V soupisce startujících budete zařazen do 24 hodin. Za platnou se přihláška považuje až ve chvíli, kdy je k ní přirazena platba.

S pozdravem Jakub, ředitel 400 ultra.

Děkujeme, Vaše registrace proběhla úspěšně.

Platbu ve výši 750,- Kč proveďte na vrub účtu 2111057391/2700.

Do pole variabilní symbol uveďte rok narození a do popisu pro příjemce příjmení závodníka.

V soupisce startujících budete zařazen do 24 hodin. Za platnou se přihláška považuje až ve chvíli, kdy je k ní přirazena platba.

S pozdravem Jakub, ředitel 400 ultra.