zzz Náhradníci

NÁHRADNÍCI 400 ultra 2022

Toto není přihláška na závod. Jedná se o registraci náhradníků.

Náhradníci budou osloveni v případě, že dojde k odhlášení některého z řádně registrovaných startujících a tím i k uvolnění kapcity akce.

NÁHRADNÍCI 400 ultra 2022
*